Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /przedsiebiorczosc/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5014
Edukacja Ponadgimnazjalna | Przedsiębiorczy w szkole i w życiu

Edukacja Ponadgimnazjalna

Młodzi Przedsiębiorczy

Rozbudowany program nauczania przedsiębiorczości i podstaw ekonomii (plan 30 lekcji „ekonomii w praktyce”) przy wykorzystaniu szeregu metod i narzędzi, m.in.: symulacji tworzenia przedsiębiorstw, organizacji pracy własnej (e-portfolio), metod partycypacyjnych i metod...

czytaj dalej

Interaktywne Gry Decyzyjne

Metoda wykorzystująca zestaw ośmiu interaktywnych gier decyzyjnych udostępnionych przez NBPortal, wspomagających przekazywanie podstawowej wiedzy ekonomicznej i wiedzy nt. realiów rynkowych w modelu nauczania „nauka w działaniu”. Dostępne gry: Moja firma Wykrywacz...

czytaj dalej

Dragon’s Den

Metoda dorocznej organizacji międzyszkolnego konkursu przypominającego swoją formułą program telewizyjny „Dragon’s Den”. W konkursie biorą udział zespoły reprezentujące różne szkoły. Nagrodą jest niewielka suma pieniężna, która zostaje przekazana szkole w celu...

czytaj dalej

Spółka “Sklepik Szkolny”

Metoda polegająca na prowadzeniu i obsłudze sklepiku szkolnego przez uczniów (pod opieką wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna). Nauczanie przedsiębiorczości w ramach zajęć pozalekcyjnych. Bezwarunkowe: Udział wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna. Zarejestrowana...

czytaj dalej

Klient Nasz Pan – Obsługa Klienta w Bibliotece

Metoda rozwoju umiejętności interpersonalnych i nauczania obsługi klienta poprzez odbycie „stażu” w bibliotece szkolnej lub innym punkcie usług na terenie szkoły (sklepik, stołówka, punkt ksero). Nauczanie przedsiębiorczości w toku zajęć pozalekcyjnych. Bezwarunkowe:...

czytaj dalej

Projekty Szkolne

Metoda nauczania w działaniu poprzez organizację projektu szkolnego. Uczniowie organizują wydarzenia życia szkolnego: wycieczkę, kiermasz, imprezy okolicznościowe, wystawy, przejmując odpowiedzialność za wszystkie etapy przygotowań: od planowania, przez przygotowanie...

czytaj dalej

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

Program wykorzystujący metodę miniprzedsiębiorstw, czyli tworzenia realnie działających biznesów na terenie szkoły. Miniprzedsiębiorstwo zorganizowane jest na wzór spółki jawnej. Program rozwija nie tylko umiejętności przedsiębiorcze i zarządcze, lecz także...

czytaj dalej

Studia Przypadków

Metoda opisu i prezentacji na forum studiów przypadków opracowanych na podstawie rzeczywistych doświadczeń lokalnych przedsiębiorców (case studies w stylu harvardzkim). Koncentracja na zarządzaniu zmianą. Uczniowie samodzielnie lub w grupach przeprowadzają wywiady i...

czytaj dalej

Gwiazda Pomysłów

Prosta metoda planowania poprzez zadawanie pytań. Polega na zaplanowaniu wydarzenia dzięki udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań znajdujących się przy ramionach gwiazdy, symbolizujących odpowiedzi na pytania: Kto? Co? Jak? Kiedy? Gdzie? / Dokąd? Po co? / Dlaczego?...

czytaj dalej

Burza Mózgów

Metoda wykorzystania techniki burzy mózgów w procesie generowania pomysłów oraz rozwiązywania problemów. Zintegrowane nauczanie przedsiębiorczości. Bezwarunkowe: Udział nauczyciela lub opiekuna   Nauka metody stymulacji kreatywnego myślenia. Nauka generowania...

czytaj dalej

Partner Merytoryczny

Główny Partner

Lider Projektu

Patronat Projektu