Edukacja Ponadgimnazjalna

Mapa Myśli

Wykorzystanie technik mapowania myśli w toku zajęć lekcyjnych. Zintegrowane nauczanie przedsiębiorczości. Bezwarunkowe: Nauczyciel, tablica szkolna lub flipchart. W młodszych kategoriach wiekowych: Pomoce plastyczne zwiększające atrakcyjność procesu tworzenia mapy...

czytaj dalej

Witek

Model uczenia nowych zagadnień koncepcyjnych kształtujący cechy przedsiębiorczości. Określa przebieg procesu uczenia wg pięciu faz: Wiedza – prezentacja istniejącej wiedzy oraz obserwacji własnych uczniów. Idee – grupowe generowanie idei dot. dyskutowanych zagadnień,...

czytaj dalej

Partner Merytoryczny

Główny Partner

Lider Projektu

Patronat Projektu