Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /przedsiebiorczosc/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5014
Dragon’s Den | Przedsiębiorczy w szkole i w życiu

Dragon's Den

Metoda dorocznej organizacji międzyszkolnego konkursu przypominającego swoją formułą program telewizyjny „Dragon’s Den”.

W konkursie biorą udział zespoły reprezentujące różne szkoły. Nagrodą jest niewielka suma pieniężna, która zostaje przekazana szkole w celu wdrożenia zwycięskiego przedsięwzięcia.

W pierwszym etapie konkursu zespoły dostarczają pisemną informację nt. firmy, którą planują założyć (w postaci prostego biznesplanu). Najlepsze drużyny zapraszane są do finału, w którym przedstawiają swoje pomysły jury złożonemu z przedstawicieli biznesu.

Warunki wykorzystania

Nauczanie przedsiębiorczości w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Udział kadry i zasoby

Bezwarunkowe: Udział nauczycieli i opiekunów (nadzór i wsparcie merytoryczne). Wsparcie administracyjne. Środki finansowe na nagrody. Przedstawiciele biznesu (bezstronni jurorzy). Sieć współpracy szkół organizujących konkurs.
Opcjonalne: Patronat i wsparcie sponsorów.

Efekty uczenia

 

  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych.
  • Nauka pracy zespołowej.
  • Nauka zarządzania czasem.
  • Rozwój umiejętności prezentacji.
  • Nauka rozwiązywania problemów.
  • Nauka podejmowania decyzji.
  • Doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia.
  • Rozwój umiejętności słuchania.
  • Rozwój umiejętności biznesowych i finansowych w warunkach praktycznych doświadczeń (w tym w szczególności rozwój umiejętności radzenia sobie z ograniczonym budżetem).

Ocena efektów

Zintegrowana z procesem nauczania. Ocena przez jurorów stanowi element mechanizmu konkursowego.

Autor: The Thriftwood School (UK) via TES Guide
Link: http://www.tesguide.eu/tool-method/primary-sen-challenge.htm