Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /przedsiebiorczosc/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5014
Ekonomia na co Dzień | Przedsiębiorczy w szkole i w życiu

Ekonomia na co Dzień

Kompletny program edukacyjny. Siedem modułów lekcji wraz z materiałami, scenariuszami symulacji oraz ćwiczeniami.

Obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowej wiedzy ekonomicznej, poznania siebie, wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, przygotowanie do pracy zawodowej i umiejętności poruszania się po rynku pracy, planowania działań oraz gospodarowania zasobami.

Warunki wykorzystania

Nauczanie przedsiębiorczości w trakcie przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zajęć pozalekcyjnych i uzupełniających, godzin wychowawczych oraz zajęć dodatkowych związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu..

Udział kadry i zasoby

Bezwarunkowe: Udział nauczycieli i wychowawców.
Wymagany jest wcześniejszy udział w szkoleniu podnoszącym kompetencje nauczania przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.
Materiały dydaktyczne: ćwiczenia, filmy etc. dostępne za pośrednictwem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Efekty uczenia

  • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rynkiem pracy, przedsiębiorczością, rolą banków i pieniądza oraz gospodarką rynkową.
  • Znajomość zagadnień związanych z etyką w życiu gospodarczym.
  • Rozwój kompetencji potrzebnych przy wyborze szkoły i zawodu.
  • Umiejętność ustalania kryteriów wyboru przy podejmowaniu decyzji (raty kredytu, PIT etc.).
  • Rozwój umiejętności myślenia naukowego: wykorzystania wiedzy naukowej i obserwacji empirycznych.
  • Rozwój zdolności poprawnego formułowania myśli (CV, listy motywacyjne, wyrażanie opinii).
  • Rozwój umiejętności wyszukiwania i krytycznej oceny informacji.
  • Rozwój umiejętności pracy w zespole.
  • Rozwój umiejętności wyznaczania celów i planowania.

Ocena efektów

Ocena dokonywana w trakcie trwania programu na podstawie efektów wykonywanych ćwiczeń i obserwacji przebiegu realizowanych scenariuszy.

Autor: Alakylan Koulu (Finlandia) via TES Guide.
Metoda nieoryginalna o dużej powszechności stosowania
Link: http://www.tesguide.eu/pl/tool-method/co-operation-between-school-and-the-nearest-companies.htm