Konkurs dla zarejestrowanych nauczycieli!

Nie ma, że się nie da

Zostań opiekunem klasy szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Opracujcie wspólnie plan przedsięwzięcia trafiającego w potrzeby społeczności uczniowskiej Waszej szkoły. Zgłoście go nam i zacznijcie realizować – już jesteście wygrani! Najlepsze przedsięwzięcia będą mogły zostać zrealizowane jeszcze lepiej dzięki dofinansowaniu!

Do wygrania 5 x 3.000 zł 

Zgłoszenia od nauczycieli zarejestrowanych na stronie przyjmujemy:

od 01.03.2017 (g. 13.00) do 07.05.2017 (g. 13.00)

FAQ Konkursu “Nie ma, że się nie da”

 

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z pełnym Regulaminem konkursu dostępnym dla zarejestrowanych nauczycieli.

Co jest przedmiotem Konkursu?

Opis przedsięwzięcia, które klasa zamierza zrealizować na rzecz społeczności uczniowskiej swojej szkoły.

Dla kogo jest ten Konkurs?

Dla klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych reprezentowanych przez nauczyciela dowolnego przedmiotu lub pedagoga, który zarejestrował się na Platformie Wymiany Doświadczeń dostępnej pod adresem: https://przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl/blog/

Czy udział w Konkursie jest bezpłatny?

Tak. Zarówno udział w Konkursie jak i wcześniejsza rejestracja szkoły w programie "Przedsiębiorczy w szkole i w życiu" na platformie wymiany doświadczeń nie wiążą się z żadnymi kosztami. 

Co można wygrać?

W konkursie do wygrania jest 5 x 3.000 złotych na dofinansowanie realizacji zgłoszonego przedsięwzięcia zgodnie z deklaracją zawartą w treści pracy konkursowej.

 

 • 3 nagrody dla kategorii, po jednej nagrodzie dla:
  • Szkoły podstawowej
  • Gimnazjalnej
  • Ponadgimnazjalnej

 

 • 2 nagrody specjalne przyznawane zgłoszonym przedsięwzięciom klas z dowolnej kategorii szkoły
Do kiedy należy zgłosić pracę konkursową?

Zgłoszenia przyjmowane będą od godziny 13.00 dnia 01.03.2017 do godziny 13.00 dnia 07.05.2017.

Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników?

Wyniki zostaną ogłoszone 16.05.2017.

Jak aplikować?

Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje nauczyciel wypełniając formularz dostępny za pośrednictwem Platformy Wymiany Doświadczeń znajdującej się pod adresem: https://przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl/blog/

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza. Adres poczty e-mail podany w formularzu musi odpowiadać adresowi zarejestrowanemu na Platformie. 

Jakie przedsięwzięcia można zgłaszać do Konkursu?
 • Można zgłaszać wyłącznie przedsięwzięcia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, nie są aktualnie realizowane, ani nie były nagradzane w innych konkursach
 • Można zgłaszać wyłącznie przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane niezależnie od wyników Konkursu
Jakie są kryteria oceny prac konkursowych?
 • Odniesienie się do realnej potrzeby społeczności uczniowskiej Szkoły
 • Część społeczności uczniowskiej, której potrzeby zaspokoi realizacja przedsięwzięcia (korzyści z realizacji przedsięwzięcia powinna odnieść jak największa część społeczności)
 • Adekwatność zaproponowanego rozwiązania do zgłoszonej potrzeby
 • Nieszablonowość podejścia do problemu
 • Trwałość rezultatów przedsięwzięcia
 • Wykazanie możliwości zrealizowania przedsięwzięcia w podstawowej formie bez finansowania konkursowego
Gdzie mogę wcześniej zapoznać się z treścią formularza zgłoszeniowego?

Treść formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. Można ją znaleźć tutaj. Pamiętaj, że zgłoszeń dokonywać można wyłącznie poprzez formularz elektroniczny, do którego można przejść przez przycisk Wyślij Zgłoszenie zamieszczony na stronie. Zgłoszenia przesłane w innej formie nie będą przyjmowane.  

Skąd będzie można dowiedzieć się o wygranej?

Wyniki konkursu opublikowane zostaną 16.05.2017 na Platformie wymiany doświadczeń https://przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl/blog/   oraz na Fanpage na Facebooku “Nie ma, że się nie da”.
Niezależnie od tego, nauczyciele którzy zgłosili zwycięskie prace informowani będą o wygranej drogą telefoniczną.

Czy jedna praca konkursowa może otrzymać dwie nagrody: nagrodę dla kategorii szkoły i nagrodę specjalną?

Nie. Jedna praca konkursowa może zostać nagrodzona wyłącznie jedną nagrodą. Prace nagrodzone w kategoriach nie będą uwzględniane podczas przyznawania nagród specjalnych.

Czy do Konkursu może zostać zgłoszonych kilka prac konkursowych z jednej szkoły?

Tak. Prace muszą być jednak przygotowane przez różne klasy reprezentowane przez różnych nauczycieli.

Czy jeden nauczyciel może reprezentować różne klasy?

Nie. Każdy nauczyciel może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Dlaczego można zgłaszać tylko te przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane niezależnie od wyników Konkursu?

Konkurs ma wzmacniać inicjatywę oraz inne kompetencje przedsiębiorcze uczniów klas poprzez zachęcenie ich do zaplanowania i realizacji ciekawych przedsięwzięć. Chcieliśmy by - zgodnie z hasłem "Nie ma, że się nie da" -stanowił przyczynek do szukania rozwiązań napotkanych problemów, a nie utwierdzał dzieci w przekonaniu, że bez przysłowiowej wygranej w totolotka nic nie da się zrobić.

Dzięki przyjętej formule, prace klas, które nie otrzymają dofinansowania, też będą "wygrane", gdyż przełożą się na realizację projektów, które przyniosą korzyści społeczności szkolnej. Zwycięskie przedsięwzięcia, dzięki dofinansowaniu, będzie można zrealizować jeszcze lepiej. Chcemy pokazać, że chcąc i współpracując można zrobić wiele fajnych rzeczy.

Przypominamy, że Formularz Zgłoszeniowy zawiera pola do opisania sposobu realizacji pomysłu bez dofinansowania. Tylko jedno pole Formularza zawiera prośbę o opisanie sposobu wykorzystania ewentualnej wygranej do jeszcze lepszej realizacji pomysłu.

 

 

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie, którego nie znalazłeś powyżej, prosimy o kontakt z Organizatorem konkursu pod adresem: konkurs@4cf.pl

Partner Merytoryczny

Główny Partner

Lider Projektu

Patronat Projektu