Metoda organizacji lekcji wykorzystujących odwołania literackie w celu zobrazowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości. Lekcje udostępniane są przez NBPortal.

Obecnie dostępne są dwa cykle lekcji:
„Świat finansjery wg Terry’ego Pratchetta” oraz „Człowiek przedsiębiorczy”. Lekcje wykorzystują zestaw metod partycypacyjnych oraz nauki w działaniu.

Poruszane są m.in. zagadnienia:

  • Bankowości
  • Pracy zespołowej
  • Negocjacji
  • Ról społecznych
  • Zjawisk gospodarczych

Warunki wykorzystania

Nauczanie przedsiębiorczości w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości oraz lekcji języka polskiego.

Udział kadry i zasoby

Bezwarunkowe: Udział nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz języka polskiego.

Efekty uczenia

  • Poznanie cech postawy przedsiębiorczej.
  • Zrozumienie podstawowych zagadnień ekonomicznych i finansowych.
  • Rozwój umiejętności zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Ocena efektów

Ocena na podstawie testów wiedzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Autor: Narodowy Bank Polski
Link: http://www.nbportal.pl/dydaktyka/iprzedsiebiorczosc