Czy tylko Wróżki znają Przyszłość?

Kompletny scenariusz lekcji kształtującej umiejętność świadomego podejmowania decyzji z wykorzystaniem metod dyskusyjnych z naciskiem na aktywizację mniej śmiałych uczniów, drzewa decyzyjnego oraz podejścia scenariuszowego.

Dołączone materiały multimedialne: gra interaktywna „Być jak Magellan” oraz karty pracy „Wyprawa do Ameryki” i „Jednym się udało, innym nie. Dlaczego?”.

Warunki wykorzystania

Nauczanie w ramach lekcji WOS-u lub godziny wychowawczej.

Udział kadry i zasoby

Bezwarunkowe: Udział nauczyciela lub wychowawcy, komputery z głośnikami lub tablica interaktywna.

Efekty uczenia

  • Umiejętność analizy ciągów przyczynowo-skutkowych.
  • Umiejętność określania konsekwencji decyzji podejmowanych przez siebie i innych
  • Świadomość następstw nieprzemyślanych decyzji.
  • Umiejętność analizy możliwych rozwiązań problemu.

Ocena efektów

Obserwacja przebiegu zajęć oraz ocena ich przydatności przez uczniów.

Autor: Użytkownik portalu wiedzy dla nauczycieli Scholaris
Link: http://www.scholaris.pl/zasob/110738